SSI Retail Research nhận định rằng mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2018 ở mức 6,5-6,7% là "khiêm tốn".