Bộ Tài chính dự kiến tăng thuế xuất khẩu đất hiếm để hạn chế xuất khẩu khoáng sản quý hiếm này.