Việc gia tăng 51,5% sản lượng thép trong 7 tháng đầu năm so với cùng kỳ 2014, tương đương 610.000 tấn thép có phải là đột biến?