Chân lý của nhiều người dân đôi khi đơn giản hơn nhiều so với tính toán của các nhà quản lý.