Chỉ sau một đêm, giá loại thuốc thiết yếu tại Mỹ tăng 50 lần từ 13,5 USD lên 750 USD/viên