Nếu những vướng mắc về mặt chính sách có liên quan đến các bộ, ngành khác mà được tích cực phối hợp giải quyết, thì tỷ lệ tín dụng cho tam nông sẽ tăng mạnh trong thời gian tới.