Bên cạnh vàng miếng một chữ thì các loại vàng khác không đủ tiêu chuẩn lưu thông như cong vênh, móp méo... cũng sẽ không được Công ty SJC mua vào.