Dù đang thống trị thị trường Internet Trung Quốc với vô số các dịch vụ khác nhau, nhưng bộ ba công ty này được dự báo sẽ chi cho hoạt động M&A mạnh tay hơn nữa, để đón đầu các xu thế thị trường mới.