Bí ẩn về lãnh đạo Mullah Omar của Taliban cho đến nay vẫn được nhắc đến vì nó mang giá trị chính trị đối với tất cả các bên trong cuộc xung đột Afghanistan, trong đó có Hoa Kỳ.