Hiện tại Takeda đang là hãng dược phẩm lớn nhất của Nhật, thế nhưng sự phát triển của hãng đang gặp phải nhiều cản trở.