Hàn Quốc đã và đang tài trợ hàng tỷ USD cho các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông Việt Nam.