1/10 tổng tài sản thế giới được cất giữ tạo những thiên đường thuế ở hải ngoại.