Bà Kim Thoa vẫn sở hữu 1.686.415 cổ phiếu Bóng đèn Điện Quang (DQC), chiếm tỷ lệ 4,91% vốn điều lệ công ty này.