Trong một nhà thờ ở Thụy Điển, tài khoản của nhà thờ hiện ra trên màn hình lớn. Các tín đồ rút điện thoại để kích hoạt ứng dụng thanh toán điện tử và quyên góp tiền vào tài khoản.