Tận dụng những lợi thế to lớn của TPP như thế nào là bài toán không dễ đối với cơ quan quản lý và doanh nghiệp và với nền kinh tế Việt Nam.