rong tương lai các sản phẩm gỗ của Việt Nam được xuất khẩu vào Anh có thể có những thay đổi nếu Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (EU) gọi tắt là Brexit.