Goldgena Project là một thương hiệu có ngân sách rất hạn hẹp, được mở ra bởi nhà thiết kế 40 tuổi Claudio D' Amore. Thương hiệu này chủ yếu lấy các bộ phận nhập bên ngoài Thụy Sĩ để làm ra những chiếc đồng hồ cơ.