Đi sau Việt Nam, song Campuchia nay đã lọt vào danh sách đối thủ cạnh tranh với chính người Việt trong lĩnh vực xuất khẩu gạo.