Ngân hàng Natixis của Pháp đã đưa ra nhiều cảnh báo về tỷ lệ đòn bẩy và khả năng thanh toán nợ của các doanh nghiệp Việt Nam