Để sớm giải quyết nợ xấu một cách triệt để, Chủ tịch Hội đồng thành viên Nguyễn Quốc Hùng cho biết, từ nay đến cuối năm 2016, VAMC sẽ tập trung toàn lực vào việc bán nợ, bán TSBĐ và hướng tới mua nợ theo giá trị thị trường...