Câu chuyện nổ bình gas khi nấu nướng gây bỏng cũng như không ít vụ cháy được xác định nguyên nhân gây cháy có liên quan đến sử dụng bếp gas xảy ra trong thời gian gần đây như một hồi chuông cảnh báo về việc sử dụng bếp gas trong gia đình, cũng như cách chọn và sử dụng bếp gas sao cho an toàn.