“Sự cố truyền thông” xảy ra tại Qatar ngày 23-5 đang có nguy cơ phát triển thành một vụ xung khắc nghiêm trọng giữa nước này với nhiều quốc gia Ả rập láng giềng.