Sản phẩm này của hãng thiết kế Stockholm Murman Arkitekter được xây dựng chủ yếu từ các vật liệu bằng liệu gỗ với những ô cửa thoáng có tầm nhìn bao quát tới cảnh quan núi non xung quanh.