Năm 2015 là năm thứ 5 liên tiếp tai nạn giao thông trên toàn quốc giảm cả 3 tiêu chí số vụ, số người chết và bị thương. Đây là năm thứ 2, số người chết giảm xuống dưới 9.000.