Đó là quan điểm của ông Vikram Pandit, cựu CEO của Citigroup.