TS. Bùi Quang Tín tính toán, 12.000 doanh nghiệp kinh doanh vàng hiện đang nắm khoảng 72% trong số 500 tấn, số vàng trong các ngân hàng khoảng 1%. Số vàng còn lại trong dân cũng không hoàn toàn "ngủ yên" trong két sắt mà được giao dịch qua lại...