Sở Giao dịch CK TPHCM (HOSE) vừa công bố số liệu thống kê mới nhất về tình hình niêm yết trên sàn HOSE trong năm 2015.