Năm 2016, doanh thu smartphone dự kiến đạt 65-70% tổng số điện thoại bán ra trên toàn thị trường.