Công ty cung cấp thông tin về sự thịnh vượng toàn cầu Wealth-X vừa công bố báo cáo về nhóm dân số siêu giàu thế giới năm 2017.