Với những quy định siết chặt nguồn vốn vào bất động sản, theo các chuyên gia, dự thảo sửa đổi Thông tư 36 của Ngân hàng Nhà nước có thể khiến thị trường bất động sản gục ngã, đóng băng trở lại.