FED tìm nhà đầu tư cho 4,48 nghìn tỷ USD nợ công của Mỹ; ANZ bán mảng dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Việt Nam cho Shinhan; Những ngân hàng nào sẽ sớm xóa nợ tại VAMC?; Ngành ngân hàng ngầm 8,5 nghìn tỷ USD của Trung Quốc trở lại mạnh mẽ