Nhiều người Nhật Bản coi Trung Quốc “gây hại cho khu vực nhiều hơn là mang đến lợi ích”.