Chừng nào dầu mỏ còn tiếp tục suy thoái thì áp lực buộc Saudi Arabia phải bỏ chế độ neo tỷ giá sẽ còn tăng lên.