Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Trần Thanh Nam cho biết, Bộ sẽ phối hợp với các bộ, ngành triển khai sớm năm dự án trọng điểm đã được nêu trong Đề án phát triển thương hiệu gạo Việt Nam.