Khác với suy nghĩ của nhiều start-up luôn đề cao ý tưởng, tiêu chí để các nhà đầu tư "thiên thần" quyết định rót vốn lại là cá nhân, thời điểm, sản phẩm, nhu cầu thị trường...