Theo các chuyên gia tài chính – ngân hàng, nguồn tín dụng từ hệ thống ngân hàng thương mại đều là vốn ngắn hạn nhưng đem cho vay đầu tư dự án bất động sản trung và dài hạn, sẽ gây tác động rất lớn đến thanh khoản.