Liên quan đến việc "Đào rừng thốt nốt bán cho Trung Quốc”, một số doanh nghiệp làm trong ngành chế biến đường thốt nốt đã có ý kiến...