Không phải ngành nào cũng được hưởng những tác động tích cực từ TPP.