Sức mạnh thương mại toàn cầu và sự hồi phục của tiêu dùng trong nước là lý do để nền kinh tế Trung Quốc trong năm nay sẽ không chậm lại như dự đoán ban đầu.