Giá thép tăng sẽ đẩy giá nhà tăng theo, gây bất lợi cho người mua.