Sau một thời gian im ắng, quỹ SAM và chuỗi nhà thuốc Mỹ Châu đã có cơ duyên hợp tác và đang tham vọng chiếm giữ “ngôi vương” ngành bán lẻ dược.