“Sẽ có người chết dở với Bitcoin, và chắc chắn chính phủ phải vào cuộc”, Giám đốc điều hành Ngân hàng Mỹ JPMorgan Chase - Jamie Dimon tuyên bố.