Chuyên gia, nhà ngoại giao và hải quân các nước đều nhận định quân bài “hải đăng” là bước đi nham hiểm giúp Trung Quốc khẳng định yêu sách chủ quyền trên biển Đông.