Năm 2015, hàng hóa Việt Nam xuất khẩu sang Myanmar đạt trên 378,5 triệu USD. Mặc dù thương mại song phương Việt Nam – Myanmar thấp hơn so với các nước khác trong khu vực Đông Nam Á, nhưng Myanmar vẫn được xác định là thị trường “vàng” cho hàng xuất khẩu Việt Nam.