Ngày 23/9/2015, CTCP Nông Dược HAI (mã HAI) đã khởi công xây dựng nhà máy sản xuất nông dược và phòng thí nghiệm tại khu công nghiệp Xuyên Á, tỉnh Long An.