Trung Quốc, Ấn Độ sản xuất nhiều thóc gạo nhất thế giới; Thực phẩm Việt được ghi nhận và tạo được hình ảnh tốt trên thế giới; Rau quả vừa được giá xuất khẩu, vừa được giá trong nước; Mở hướng xuất khẩu ngao sạch sang châu Âu