Các doanh nghiệp sản xuất mì gói đang gia tăng cạnh tranh trong một thị trường ngày càng thu hẹp.