Kim ngạch xuất khẩu giày dép từ Việt Nam sang Mỹ tăng mạnh trong thời gian vừa qua và có dấu hiệu các nhà sản xuất giày thể thao và giày ngoài trời tiếp tục chuyển sản xuất từ Trung Quốc sang Việt Nam.