Giáo sư Yuichi Hosoya cáo buộc Trung Quốc đang vi phạm các thỏa thuận quốc tế khi thực hiện hành động leo thang căng thẳng ở Biển Đông. Ông cũng nói rằng theo luật an ninh mới của Nhật, Tokyo có thể trợ giúp tăng cường năng lực của cảnh sát biển của Việt Nam nhằm bảo vệ chủ quyền trên biển.