Việc các công ty Trung Quốc thuê người nước ngoài làm hình ảnh và tiếp thị sản phẩm bị nhiều người coi là trò lừa đảo dựa trên tâm lý sính ngoại của người dân nước này.